Indkaldelse til Årsmøde 2016

EU-Modstandernes Lytter- & Fjernseerforbund afholder årsmøde i henhold til vedtægterne:
Lørdag den 30. april 2016 kl. 13.00 i Folkebevægelsens lokaler: Tordenskjoldsgade 21 st.th., København K.
Alle medlemmer er velkomne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
På årsmødet i 2015 valgtes for en 2-års periode: Court Østerberg
(formand) og Sølvig Petersen. For en 1-årig periode valgtes: Elin
Søborg (kasserer), Ole Østerberg og Inge Søborg. Som suppleanter
valgtes: Peter E. Holst og Børge Olsen. Ulla Nielsen blev valgt til
revisor.
På valg er: Elin, Ole og Inge fra Styrelsen, samt suppleanter.

Der er lukket for kommentarer.